Warte uwagi zdarzenia o tematyce kulturalnej

Bydgoszcz to miejsce wydarzeń. Co rok dzieje się w nim prawie 100 imprez takiego typu, duża część związana jest z rozlegle postrzeganą muzyką, ale są też takie które dotyczą teatru, tańca, filmu, malarstwa, sztuki nowoczesnej. Kilkanaście razy w ciągu roku mamy w Bydgoszczy kontakt z dużymi wydarzeniami, jakie dzieją się na dworze oraz przyciągają wielkie rzesze uczestników.

koncerty bydgoszcz 2017Są również zabawy małe, w większym stopniu kameralne, kierowane do węższego grona klientów, występują mimo wszystko częściej ponieważ w zasadzie każdego dnia.

Festiwal Bydgoszcz

Najważniejszymi instytucjami a także organizacjami, jakie działają w obrębie Bydgoszczy, a zaangażowanymi w imprezowe życie miasta a do tego też w realizowanie festiwali, są Opera Nova, Filharmonia Pomorska imienia Ignacego Jana Paderewskiego, Akademia Muzyczna o imieniu Feliksa Nowowiejskiego, Teatr Polski imienia Hieronima Konieczki, Wojewódzki Ośrodek Kultury a także Sztuki Stara Ochronka, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Pałac Młodzieży, Galeria Miejska, Stowarzyszenie Artystyczne Mózg, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego a oprócz tego rozliczne stowarzyszenia o charakterze kulturalnym.

W 2010 roku Bydgoszcz stała się kandydatem do miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Zaowocowało to rozrostem życia imprezowego w tej miejscowości, pojawił się w tym czasie nie tylko jeden pomyślunek na festiwal Bydgoszcz, zaś mnóstwo zostało zrealizowanych. Wymieńmy kilka najważniejszych a także mogących poszczycić się wielką renomą:
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego, Międzynarodowy Kongres i Festiwal Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz Buskers Festiwal – Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych.